In memoriam: Jeroen Snijders Blok

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Jeroen Snijders Blok, voorzitter van Stichting Accomodaties Eefde.

Sinds de oprichting van het Dorpshuis het Hart, die ondergebracht is onder de SAE, is Jeroen voorzitter geweest. In de loop der jaren is de functie van Het Hart alleen maar breder geworden. Mede door zijn toedoen hebben onder andere de huisartsen een plek gevonden in het Hart.

Niet alleen het Hart heeft gebruik mogen maken van zijn tomeloze inzet voor het sociale gebeuren in Eefde, diverse verenigingen konden rekenen op zijn betrokkenheid. Het maakte hem niet uit wat er moest gebeuren. Van hand en spandiensten achter de tap tijdens de jaarlijkse Oranjefeesten, tot bestuurslid van Sportclub Eefde, waarvan hij enkele jaren de rol van penningmeester vervulde.

Hij heeft er voor gezorgd dat er een kunstgrasveld gerealiseerd kon worden in Eefde. Een deel van de benodigde gelden hiervoor kwam van de gemeente Lochem en de Provincie Gelderland. Door sponsoring en het regelen van helikopter vluchten boven Eefde kreeg hij de ontbrekende gelden bijeen, waardoor Sportclub Eefde zich trotse eigenaar mag noemen van een kunstgrasveld.
Jeroen zocht ontspanning bij Sportclub Eefde van zijn mega drukke baan als Chief Operating Officer van ACCELL Group, hij vond deze als scheidsrechter van ontelbare pupillen wedstrijden op de zaterdag. Vaak op zijn eigen manier heeft hij ze de spelregels bijgebracht. Zijn uitrusting bestond uit een roze shirt.

Jeroen heeft, samen met zijn broer, de eerste Legotheek van de wereld in Eefde gevestigd. Vele kinderen en volwassenen hebben inmiddels de weg ernaartoe gevonden.
De sportzaal bij de Villa 60 is door hem voor Eefde behouden gebleven.

En dan het poortgebouw van de Detmers Kazerne, in eerste samen met anderen, heeft hij zich ingezet dat het poortgebouw niet afgebroken werd. Vorig jaar is het poortgebouw het zijne geworden. Als pensionado van de Accell Group vindt hij bij het poortgebouw een nieuwe uitdaging. De poort door, linksaf en dan zie je aan het eind van het gebouw buiten een tafeltje staan met stoelen aan beide kanten. Dit is de plek waar Jeroen zijn bezoekers hartelijk ontvangt, kop koffie, biertje het kan allemaal.
Hij heeft niet mogen meemaken dat er een prachtige woonwijk gerealiseerd gaat worden achter het poortgebouw.

Deze weldoener van Eefde heeft helaas afscheid van ons genomen, Eefde gaat hem missen.