In memoriam: Jeroen Snijders Blok

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van Jeroen Snijders Blok, voorzitter van Stichting Accomodaties Eefde.

Sinds de oprichting van het Dorpshuis het Hart, die ondergebracht is onder de SAE, is Jeroen voorzitter geweest. In de loop der jaren is de functie van Het Hart alleen maar breder geworden. Mede door zijn toedoen hebben onder andere de huisartsen een plek gevonden in het Hart. lees verder...

Aan: gebruikers/bezoekers Het hart  en sportzaal De Stuw

Openingstijden Het hart  juli/augustus:
Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 16.00 uur

A.g.v. de problemen die zijn ontstaan door het uitbreken van het Coronavirus kunnen/mogen wij vanaf 1 juli j.l. op basis van de RIVM-maatregelen, weer beperkt programma’s draaien. Voor aanvragen en planningen verzoek ik u om dit per e-mail kenbaar te maken.

Veel grotere evenmenten zoals o.a. onze wekelijkse BINGO zijn nog niet mogelijk. Wij hopen dat dit vanaf 1 september weer mogelijk is, maar daarvoor zullen wij de richtlijnen en Noodverordering van het kabinet moeten volgen.

Indien u vragen heeft kunt u dat, bij voorkeur, per mail kenbaar maken waarna ik z.s.m. zal reageren. Email: info@hetharteefde.nl

Barry de Weerd.

Bingo

Eefde: 11 mei 2020

Op dit moment zijn enkele maatregelen enigszins versoepeld. Het samenkomen in grotere groepen is echter nog niet toegestaan en de mogelijkheid hiervoor zal naar verwachting ook nog wel een tijd op zich laten wachten.

De organisatie van de Bingo in dorpshuis Het hart  in Eefde heeft dan besloten om zeker voor 1 september 2020 geen bingo te organiseren. Ook daarna zal het om organisatorische redenen, denk bijvoorbeeld aan de 1 ½ meter regel, waarschijnlijk moeilijk zijn om op te starten op de wijze zoals wij gewend waren.

In de loop van augustus zullen wij u nader informeren over de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden die er dan bestaan.

Met vriendelijke groet.

De organisatie Bingo Eefde