Gebruik kunstgrasveld Stichting Accommodaties Eefde.

Sinds november 2010 is de Stichting Accommodaties Eefde (SAE) in het bezit van een nieuw aangelegd kunstgrasveld op sportpark De Wolzak in Eefde. De kunstgrasmat voldoet aan de hoogste Europese regelgeving FIFA -2 STAR waardoor er  op eredivisieniveau wedstrijden op gevoetbald mogen worden. Het heeft alle eigenschappen van een natuurgrasveld, het maken van slidings is derhalve geen enkel probleem. Voetballen kan/mag met gewone voetbalschoenen, behalve met stalen noppen/pins, deze zijn nadrukkelijk verboden!

Het kunstgras wordt door sportclub Eefde gebruikt als trainingsveld en als wedstrijdveld. Het veld is voorzien van  bijbehorende faciliteiten, inclusief uitstekende verlichting. Als u het veld wilt gebruiken, kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de kleedkamers, welke  opgeruimd en bezemschoon moeten worden achtergelaten na gebruik!

Beschikbaarheid
Naast het gebruik door sportclub Eefde resteren er nog vele vrije dagen/uren  beschikbaar voor  gebruik door verenigingen, stichtingen en bedrijven  t.b.v. trainingen/wedstrijden of anderszins, evt. met of zonder verlichting. Voor een overzicht, planning verwijs ik u graag naar de website www.hetharteefde.nl, waar u onder de kop “kunstgrasveld Eefde” een  overzicht/jaarplanning aantreft.

Overzicht entreegeld per team
Competitie of vriendschappelijke wedstrijden (voor het spelen van een wedstrijd rekenen wij 2 uur)

Entreegeld per team per wedtrijd zonder veldverlichting          
50,00
Entreegeld per team per wedtrijd met veldverlichting
60,00

Genoemde tarieven gelden voor het seizoen 2010/2011.

  • Genoemde prijzen zijn inclusief  BTW.
  • Afzeggingen mogelijk tot 48 uur voor aanvang gebruik. Voor latere afzeggingen wordt 50% van het afgesproken entreegeld  in rekening gebracht.
  • Wedstrijden zijn inclusief een rustpauze van 15 minuten en een warming-up, voorafgaand aan de wedstrijd, van 15 minuten.
  • De SAE is niet aansprakelijk voor ongevallen, blessures of welke schade dan ook veroorzaakt door gebruik van het kunstgrasveld.  De door de gebruiker  veroorzaakte schade aan het kunstgrasveld en/of accommodatie wordt in rekening gebracht aan de gebruiker.

Voor scholen en overige non-profit instellingen (niet zijnde sportverenigingen) hanteren wij aangepaste tarieven. U kunt hierover contact opnemen met  ondergenoemde  contactpersoon.

Contactpersoon
Voor het gebruik van het kunstgrasveld of voor informatie hierover, kunt u contact opnemen
met de beheerder dhr. Barry de Weerd 0575-547480 of 06-51597798 info@hetharteefde.nl

Weersomstandigheden en bespeelbaarheid
Onder de normale Nederlandse (weers)omstandigheden zal het kunstgrasveld de meeste tijd bespeelbaar zijn. Sneeuw is eventueel met een goede rubberen schuif van het veld te verwijderen. Bij strenge vorst lager dan 10 graden Celsius onder nul adviseren wij u het veld niet te betreden. Na een strenge vorstperiode kan in de dooifase gecombineerd met regenval ook een situatie ontstaan dat bespeling niet mogelijk is.

Neerslag
Door de goede doorlaatbaarheid van de toplaag en de onderliggende constructie zal het veld snel ontwateren en dus snel weer bespeelbaar zijn. Tijdens een zeer zware regenbui kan het voorkomen dat gedurende een korte periode het veld volledig verzadigd is en er plassen op het speelveld ontstaan. Op dat moment is de stabiliteit van het veld gering en kan door sterk af- of schrapzetten verplaatsing van het invulmateriaal worden veroorzaakt;  iets wat zeker moet worden voorkomen! Met name tijdens trainingen wordt dan aanbevolen de aanvang van de training vijf minuten uit te stellen of stil te leggen. Binnen enkele minuten zal de plasvorming verdwenen zijn en is het veld weer volledig bespeelbaar. Normaliter zullen deze extreme (weers)omstandigheden zeer incidenteel voorkomen in Nederland.

Droogte
Zeer droge omstandigheden hebben geen negatieve gevolgen op de bruikbaarheid van het kunstgras. Bij zeer hoge temperaturen kan als gevolg van de rubber infill in  de mat de temperatuur extra oplopen.  Dit  heeft geen effecten op de bespeelbaarheid. Het  kan  onder zeer warme omstandigheden voorkomen dat meer geur van rubber vrijkomt.

Sneeuw
Wanneer het veld bedekt is met sneeuw heeft dit geen negatieve gevolgen voor het veld en kan er in principe  gebruik van worden gemaakt. Wedstrijden zijn als gevolg van onzichtbaarheid van de lijnen niet mogelijk. Indien gewenst kan de sneeuw van het veld verwijderd worden.
Sneeuw verwijderen is nauwkeurig werk en dient dan ook  aan deskundigen te worden overgelaten.